Søg

Sikkerhed

Hos Krudtkongen er sikkerhed det allervigtigste. Vores holdning til sikkerhed kommer dels til udtryk gennem de krav vi stiller til vores leverandører, typisk i lande hvor sikre arbejdsvilkår ikke bør tages for givet, og dels via vores uddannelse og viden om fyrværkeri. som vi videregiver til dig – forbrugeren af fyrværkeriet.
På det første punkt kan vi garantere, at vi kun handler med fabrikker som har anstændige arbejdsforhold. Med anstændige menes desværre ikke lige så gode forhold som i Danmark, men vi står inde for, at arbejdet sikkerhedsmæssigt forløber ansvarligt, idet vi med egne øjne observerer vilkårene under vores uanmeldte besøg på de fabrikker vi arbejder sammen med.
På det andet punkt kan vi fortrinsvist informere dig om farerne forbundet med fyrværkeri.
Du kan du læse om de væsentligste råd i forbindelse med omgang med fyrværkeri her:
www.sik.dk
 www.fyrvaerkeri.dk kan du også læse om mange andre gode råd og viden om fyrværkeri.Er du i tvivl om regler/håndtering af farligt gods eller regler for sikkerhedsudstyr, er du velkommen til at kontakte vores sikkerhedsrådgiver.
Som hjælp til at holde styr på NEM vægten på dit lager, kan du bruge denne NEM-vægtsberegner- 2014 – klik på linket